Kategorie

SW3

OPIS

Wyposażenie do sztalug "max" WARIANT 3. Zawiera: dużą czarną płytę o wymiarze: 61cm x 49 cm, blok rysunkowy A3, 2 szt. klipsów, kreda, gąbka, farby na paletce, zestaw pędzli, 2 rozmiary podobrazia, zestaw szpachelek

S60-3
S160-3
SW3 Zmn